การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 25 April 2010 09:42

การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

กำลังปรับปรุงข้อมูล 

 
สถานที่ติดต่อ ตึกโปษยานนท์ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 02-256-4283-4
สาขารังสีวินิจฉัย ภาค/ฝ่าย รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 webmaster tawatchai.ch@chula.ac.th