อ.นพ.ไตรรัตน์ จันทรัตนา (Trirat Jantarattana)

Email : trirat.ja@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจพิเศษ :
Body Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=TRIRAT+JANTARATTANA&btnG=