การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice”

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)

โดยผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.mediafire.com/folder/27rlcgthg0h31/App_H%26N_conf._14-15_Sep_2018

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนประชุม

– ภาคบรรยาย 2-day lecture

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางธนาคาร มาที่

curadiology.meeting@gmail.com

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร มายัง
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-2-95133-6
ชื่อบัญชี “ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (2-day lecture and workshops): 

จำนวนจำกัด 30 ท่านแรก

กรุณาส่ง email แสดงความจำนงผ่าน email : curadiology.meeting@gmail.com ก่อนการโอนเงิน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง email (ภายใน 3 วันทำการ) ว่ามีที่ว่างใน workshop หรือไม่
หากมีที่ว่างใน workshop ท่านจึงส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมายัง email ข้างต้น

– เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 3 วันทำการ
– หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทาง curadiology.meeting@gmail.com
หรือ โทร. 02-256-4417 ติดต่อ คุณนวลหง, คุณวลัยลักษณ์ ,คุณสิริรัตน์