ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,จักรพงษ์ จักกาบาตร์, ศศิธร ศิริสาลิโภชน์, กิตติ์วดี ศักดิ์ศรชัย. รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานครบริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 —————————————————— หลักสูตรที่เปิดรับ 1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง) 2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง) 3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง) 4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง) 5. Pediatric Imaging (2 ตำแหน่ง) 6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง) 7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง) 8. รังสีรักษาขั้นสูง (1 ตำแหน่ง) —————————————- เอกสารประกอบการสมัคร 1. […]