ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice”

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนศักยภาพที่สามารถรับได้  1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง) 2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง) 3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง) 4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง) 5. Pediatric Imaging (1 ตำแหน่ง) 6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง) 7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง) […]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2561

[Update] กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …………………………………………………………………. 🌟เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560🌟 …………………………………………………………………. หลักสูตรที่เปิดรับ แพทย์ประจำบ้าน 1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (24 ตำแหน่ง) 2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (4 ตำแหน่ง) 3. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (8 ตำแหน่ง) …………………………………………………………………. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี โดยการรับรองของแพทยสภา) 1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (4 ตำแหน่ง) 2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (5 ตำแหน่ง) 3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของระบบประสาท (1 ตำแหน่ง) 4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (3 ตำแหน่ง) …………………………………………………………………. ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร 1. กรอกขอมูลใบสมัครดวยตัวเองทาง […]