ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,จักรพงษ์ จักกาบาตร์, ศศิธร ศิริสาลิโภชน์, กิตติ์วดี ศักดิ์ศรชัย. รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานครบริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ (หลักสูตร 2 ปี) ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 1 ปี)