ข่าวสาร

“มะเร็งต่อมไทรอยด์” รักษาได้…ไม่สิ้นหวัง

  เป็นหนังสือที่ผู้เขียน  เขียนให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป  ได้อ่านเพื่อเข้าใจภาพรวมของมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่พบส่วนใหญ่  รวมทั้งต้องการให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคนี้   เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย อาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์  แนวทางการรักษา การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน  การปฏิบัติตนขณะได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน การประเมินผลการรักษา   และถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ วางจำหน่ายที่  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  รพ. จุฬาลงกรณ์   เบอร์โทร. 02-2564000  ต่อ 60746-8

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,จักรพงษ์ จักกาบาตร์, ศศิธร ศิริสาลิโภชน์, กิตติ์วดี ศักดิ์ศรชัย. รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานครบริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ (หลักสูตร 2 ปี) ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 1 ปี)