ข่าวสาร

ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง”

ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง”

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานครบริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสารบัญ จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp

ประกาศรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการฝึกอบรม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ) ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (คลิกที่นี่เพื่อนดาวน์โหลดไฟล์แนบ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ https://www.rcrt.or.th/ฝึกอบรมและสอบ/การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาและอนุสาขาประจำปีการฝึกอบรม-2563/

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 —————————————————— หลักสูตรที่เปิดรับ 1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง) 2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง) 3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง) 4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง) 5. Pediatric Imaging (2 ตำแหน่ง) 6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง) 7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง) 8. รังสีรักษาขั้นสูง (1 ตำแหน่ง) —————————————- เอกสารประกอบการสมัคร 1. […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice”

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)