ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย” กำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 หลักสูตรทิ่เปิดรับ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย   (18  ตำแหน่ง) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  (6  ตำแหน่ง) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์   (3  ตำแหน่ง) กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  (5  ตำแหน่ง) อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  (4  ตำแหน่ง) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  […]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 —————————————————— หลักสูตรที่เปิดรับ 1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง) 2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง) 3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง) 4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง) 5. Pediatric Imaging (2 ตำแหน่ง) 6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง) 7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง) 8. รังสีรักษาขั้นสูง (1 ตำแหน่ง) —————————————- เอกสารประกอบการสมัคร 1. […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice”

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)