ข่าวเก่า

ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง”

ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง”

ประกาศรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ประบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการฝึกอบรม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ) ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (คลิกที่นี่เพื่อนดาวน์โหลดไฟล์แนบ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ https://www.rcrt.or.th/ฝึกอบรมและสอบ/การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาและอนุสาขาประจำปีการฝึกอบรม-2563/

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย” กำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 หลักสูตรทิ่เปิดรับ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย   (18  ตำแหน่ง) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  (6  ตำแหน่ง) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์   (3  ตำแหน่ง) กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  (5  ตำแหน่ง) อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  (4  ตำแหน่ง) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice”

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนศักยภาพที่สามารถรับได้  1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง) 2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง) 3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง) 4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง) 5. Pediatric Imaging (1 ตำแหน่ง) 6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง) 7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง) […]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2561

[Update] กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …………………………………………………………………. 🌟เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560🌟 …………………………………………………………………. หลักสูตรที่เปิดรับ แพทย์ประจำบ้าน 1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (24 ตำแหน่ง) 2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (4 ตำแหน่ง) 3. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (8 ตำแหน่ง) …………………………………………………………………. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี โดยการรับรองของแพทยสภา) 1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (4 ตำแหน่ง) 2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (5 ตำแหน่ง) 3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของระบบประสาท (1 ตำแหน่ง) 4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (3 ตำแหน่ง) …………………………………………………………………. ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร 1. กรอกขอมูลใบสมัครดวยตัวเองทาง […]