ความรู้สำหรับประชาชน

การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจแมมโมแกรม

https://www.youtube.com/watch?v=IMPMq1MhS6U