ความรู้สำหรับประชาชน

การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแป้งแบเรี่ยม

การตรวจเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแป้งแบเรี่ยม