ติดต่อเรา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ที่ทำการภาควิชารังสีวิทยา : ตึกสวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 ห้อง 104
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564417-8
เบอร์ Fax : 02-2564417
E-mail : radiochula@outlook.com


ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ที่ทำการฝ่ายรังสีวิทยา : ตึกสวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564413 , 02-2564204
เบอร์ Fax : 02-2564413 , 02-2564204
E-mail : chulax-ray4413@hotmail.com