ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561


หลักสูตรทิ่เปิดรับ

  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย   (18  ตำแหน่ง)
  • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  (6  ตำแหน่ง)
  • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์   (3  ตำแหน่ง)

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  (5  ตำแหน่ง)
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  (4  ตำแหน่ง)
  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  (3  ตำแหน่ง)
  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  (1 ตำแหน่ง)

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้  >> http://www.rcrt.or.th/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=108&lang=th

กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย