ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ https://www.rcrt.or.th/ฝึกอบรมและสอบ/การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาและอนุสาขาประจำปีการฝึกอบรม-2563/