“มะเร็งต่อมไทรอยด์” รักษาได้…ไม่สิ้นหวัง

 

เป็นหนังสือที่ผู้เขียน  เขียนให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป  ได้อ่านเพื่อเข้าใจภาพรวมของมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่พบส่วนใหญ่  รวมทั้งต้องการให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคนี้   เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย อาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์  แนวทางการรักษา การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน  การปฏิบัติตนขณะได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน การประเมินผลการรักษา   และถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

วางจำหน่ายที่  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  รพ. จุฬาลงกรณ์   เบอร์โทร. 02-2564000  ต่อ 60746-8