อ.นพ.บัณฑิต เจ้าปฐมกุล

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา: พบ. (สงขลานครินทร์)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Postdoctoral Scholar (MR Angiogenesis, Nephrogenic Systemic Fibrosis), Department of Radiology and Biomedical Imaging, University of California San Francisco(U.S.A)

ความสนใจพิเศษ

Advanced body imaging, Molecular imaging, Contrast media