อ.พญ.ฐิตินันท์ จุลฤกษ์

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (มหิดล)

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ความสนใจพิเศษ

Gynecologic imaging