อ.พญ.ปิยพร บุญศิริคำชัย

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Dip. American Board of Diagnostic Radiology

Certificate Fellowship (Abdominal Imaging), University of Texas MD Anderson Cancer Center (U.S.A)

Certificate Fellowship (Body Imaging), University of Texas MD Anderson Cancer Center (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ

Oncologic imaging