อ.พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: กล้ามเนื้อและโครงกระดูก

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง