ผศ.พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: กล้ามเนื้อและโครงกระดูก

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Certificate of Research Fellow (Musculoskeletal Imaging), University of California San Diego (U.S.A)