ผศ.พญ.ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย: รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (เกียรตินิยม, จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

Certificate Fellowship (Vascular and Interventional Radiology), Oregon Health & Science University Portland (U.S.A)

Certificate (Vascular and Interventional Radiology), University of Toronto (Canada)

ความสนใจพิเศษ
  • Body intervention