ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: พ.บ.  (ธรรมศาสตร์)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว. (แพทยสภา) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ

Nuclear Endocrinology, Radionuclide Therapy