อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย (Maythinee Chantadisai)

Email : maytinee.c@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Fellows of the Asian Nuclear Medicine Board (FANMB)

ความสนใจพิเศษ :
PET scan, NM cardiology, Radionuclide therapy

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=MAYTHINEE+CHANTADISAI&btnG=