ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ (Chakkapong Chakkabat)

Email : chakkapong.c@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Visiting Fellow at Department of Radiation Oncology and Brain Tumor Program, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA.

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHAKKAPONG+CHAKKABAT&btnG=