ผศ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต (Danita Kannarunimit)

Email : danita.k@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา :
พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Research Fellowship Department of Radiation Oncology, University of California, San Francisco, USA , Research scholarship, , Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York, USA

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=DANITA+KANNARUNIMIT&btnG=