ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร (Kitwadee Saksornchai Athigakunagorn)

Email : kitwadee.s@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Honorary clinical fellow on the Lung and Breast Unit, the Royal Marsden Hospital, NHS trust, Surrey, UK,
Visiting Clinical Research Investigator fellowship, Department of Radiation Oncology, Breast Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=KITWADEE+SAKSORNCHAI+&btnG=