พญ.ฐิติพร จารุเธียร (Thitiporn Jaruthien)

Email : thitiporn.ta@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=THITIPORN+TAWEESAKULVASHRA&btnG=

https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=THITIPORN+JARUTHIEN&btnG=