ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา (Chonnipa Nantavithya)

Email : chonnipa.n@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Observership Program, Massachusetts General Hospital, Boston, US., Visiting Scientist, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, US

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=chonnipa+nantavithya&oq=chonnipa