ผศ.พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ (Numphung Numkarunarunrote)

Email : numphung.n@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : กล้ามเนื้อและโครงกระดูก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Certificate of Research Fellow (Musculoskeletal Imaging), University of California San Diego (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Musculoskeletal Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NUMPHUNG+NUMKARUNARUNROTE&btnG=