ผศ.พญ.ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์ (Pawanrat Kranokpiraksa)

Email : pawanrat.k@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

Certificate Fellowship (Vascular and Interventional Radiology), Oregon Health & Science University Portland (U.S.A)Certificate (Vascular and Interventional Radiology), University of Toronto (Canada)

ความสนใจพิเศษ :
ฺBody Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PAWANRAT+KRANOKPIRAKSA&btnG=