ผศ.พญ.จตุพร ชยะกุลคีรี (Jatuporn Chayakulkheeree)

Email : jatuporn.c@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

Research fellowship (Breast Imaging), University of North Carolina at Chapel Hill (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=JATUPORN+CHAYAKULKHEEREE&btnG=