ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ (Natthaporn Tanpowpong)

Email : natthaporn.t@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Observational Fellowship (Abdominal Imaging), Washington University School (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Gastroenterology

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NATTHAPORN+TANPOWPONG+&btnG=