ผศ.พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ (Nutcha Pinjaroen)

Email : nutcha.p@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

Certificate Fellowship (Interventional Oncology), Oregon Health & Science University Portland (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Body Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NUTCHA+PINJAROEN