ผศ.พญ.เนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล (Netsiri Dumrongpisutikul)

Email : netsiri.d@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท, ศีรษะและลำคอ

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Research fellowship (Neuroradiology), The Johns Hopkins University (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Head and Neck Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NETSIRI++DUMRONGPISUTIKUL&btnG=