รศ.(พิเศษ) พญ.เจนจีรา ปรึกษาดี (Jenjeera Prueksadee)

Email : jenjeera.p@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

Visiting fellow in breast imaging, University of Texas medical branch at Galveston (UTMB) and University of St. Louis, Missouri, USA

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=JENJEERA+PRUEKSADEE+&btnG=