อ.พญ.ปิยพร บุญศิริคำชัย (Piyaporn Boonsirikamchai)

Email : piyaporn.b@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Dip. American Board of Diagnostic Radiology

Dip. American Board of Diagnostic Radiology

ความสนใจพิเศษ :
Oncologic Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PIYAPORN+BOONSIRIKAMCHAI&btnG=