อ.พญ.ศศิธร เพชรจรัลไพศาล (Sasitorn Petcharunpaisan)

Email : sasitorn.pe@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Research Fellowship in Diagnostic Neuroradiology, The University of North Carolina at Chahel Hill (USA)

ความสนใจพิเศษ :
Cerebrovascular disease, Craniofacial Malformation

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SASITORN+PETCHARUNPAISAN&btnG=