รศ.พญ.ณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ (Nutchawan Jittapiromsak)

Email : nutchawan.j@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท, ศีรษะและลำคอ

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Research Fellowship (Neuroradiology), The University of Texas MD Anderson Cancer Center (USA)

ความสนใจพิเศษ :
Neuro Imaing, Head and Neck Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NUTCHAWAN+JITTAPIROMSAK+&btnG=