ผศ.พิเศษ นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง (Teerasak Phewplung)

Email : teerasak.p@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เด็ก

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Research Fellow (Pediatric Imaging) in Radiology, Massachusetts General Hospital, Boston MA, U.S.A

ความสนใจพิเศษ :
Pediatric Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=TEERASAK+PHEWPLUNG+&btnG=