อ.พญ.สมชนินท์ พิพัฒน์ผจง (Somchanin Pipatpajong)

Email : somchanin.p@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

Visiting fellowship in breast imaging, King college hospital NHS trust, London, United Kingdom

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SOMCHANIN+PIPATPAJONG+&btnG=