ผศ.พญ.ฐิตินันท์ จุลฤกษ์ (Thitinan Chulroek)

Email : thitinan.c@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา :
พบ.วชิระ ม.มหิดล

ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Research Fellowship (Abdominal Imaging), Massachusetts General Hospital, Boston, USA

ความสนใจพิเศษ :
Genitourinary Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=THITINAN+CHULROEK+&btnG=