อ.นพ.กัมพล ยืนยงสินชัย (Kampon Yuenyongsinchai)

Email : kampon.y@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : Emergency Radiology

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Certificate of Research Fellow (Emergency Radiology), Massachusetts General Hospital (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Emergency Radiology

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=KAMPON+YUENYONGSINCHAI&btnG=