อ.พญ.ธนิศา ทองใบ (Thanisa Tongbai)

Email : thanisa.t@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ทรวงอก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ความสนใจพิเศษ :
Chest Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=THANISA+TONGBAI&btnG=