อ.พญ.สุภาดา ปรักกมกุล (Supada Prakkamakul)

Email : supada.p@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ :
Neuro Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SUPADA++PRAKKAMAKUL&btnG=