อ.พญ.ปาลิตา หรรษกุล (Palita Hansakul)

Email : palita.h@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

Visiting fellow in breast imaging, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, USA

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PALITA+HANSAKUL+&btnG=