อ.พญ.ณริสรา ลิมป์นินาท (Narisara Limninart)

Email : narisara.l@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

Breast Imaging International Visiting Fellowship, University of Virginia Health System, USA

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NARISARA+LIMNINART+&btnG=