อ.พญ.วริยา จินตนาภักดี (Wariya Chintanapakdee)

Email : wariya.c@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ทรวงอก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Research Fellowship (Thoracic Imaging), Massachusetts General Hospital, Boston, USA

ความสนใจพิเศษ :
Chest Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=WARIYA+CHINTANAPAKDEE&btnG=