อ.นพ.พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร (Pongsakorn Ouwongprayoon)

Email : pongsakorn.o@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจพิเศษ :
Body Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PONGSAKORN+OUWONGPRAYOON&btnG=