อ.พญ.จุฑาภรณ์ สุระเวช (Chuthaporn Surawech)

Email : chuthaporn.s@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ความสนใจพิเศษ :
Genitourinary

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHUTHAPORN+SURAWECH&btnG=