อ.พญ.จิรารัตน์ จิรารยะพงศ์ (Jirarat Jirarayapong)

Email : jirarat.j@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เต้านม

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม

ความสนใจพิเศษ :
Breast Imaging and Breast Intervention