อ.นพ.อนิวรรตน์ ศรียุกต์ (Aniwat Sriyook)

Email : aniwat.s@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ :
Neuro Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=ANIWAT+SRIYOOK&btnG=